Privacy Policy

Privacy verklaring
TOOTZ.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
 
Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks door de klant worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van TOOTZ.nl voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 
Beveiliging gegevens
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.
 
Klikgedrag
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.
 
Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.
 
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
 
Wijzigingen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan: TOOTZ.nl
U kunt contact opnemen door middel van een e-mail.